Generelt om Pandrup Rotary Klub

Lidt fakta:

 • Pandrup Rotary klub er en del af det verdensomspændende netværk af Rotary klubber, med mere end 1 million medlemmer, organiseret gennem Rotary International www.rotary.com
 • Rotary Danmark www.rotary.dk er opdelt i 5 Distrikter, hvor vi er tilknyttet distrikt 1440, og pr.30.4.2013 var der i alt 284 klubber med 11.224 medlemmer. Læs mere under menupunktet  GENERELT OM ROTARY
 • Et Rotary medlem er inviteret som medlem af andre i klubben og gennemgår en godkendelse procedure.
 • Vedrørende medlemskab for både mænd og kvinder gælder: “Klubben skal bestå af medlemmer med godt ry og som fagligt såvel som forretningsmæssigt velanskrevne”
 • Pandrup Rotary Klub har eksisteret i 51år og har nu mødested på Strandingskroen i Blokhus.
 • Som Rotary medlem har man ret til at deltage i andre klubbers møder på globalt plan.
 • Som Rotary medlem har man mødepligt til det ugentlige møde af 1,5times varighed, men mindre ens arbejde forhindrer det.
 • Rotary er ikke særlig kendt i offentligheden  og bliver ofte opfatter som en slags loge, men det er det slet ikke. Rotary er en humanitær organisation der på verdensplan bekæmper nød og sygdom, idet mere end 60% af medlemskontingentet går til den Internationale Rotary “pengetank” i USA, der bevilger penge til sådanne projekter, som du kan studere på www.rotary.com
 • På tilsvarende vis har Rotary Danmark også midler der bevilges som tilskud til projekter de enkelte Danske Rotary Klubber selv sætter i gang. Disse projekter kan både være nationale så vel som internationale.
 • Vore prioriteter:
 • Igennem årene har den primære fokus været ungdomsarbejde på mange fronter og som hjemmesidens menupunkter beskriver i detaljer.
 • På de ugentlige møder, der altid starter med en sang,  efterfulgt af et indlæg på 3 minutter fra medlemmerne på skift, fulgt af en herlig middag, er der oftest inviteret en foredragsholder. Emnerne spænder vidt i disse foredrag og er meget berigende.
 • Sidste mødedag i måneden er en kammeratskabs aften med sild og biksemad samt hyggelig snak ved bordene.
 • Klubben lægger stor vægt på godt kammeratskab og har naturligvis også mange gamle traditioner, hvor vi ind imellem “lufter damerne”. (Vi har p.t. ingen kvinder i klubben)
 • Ligeledes lægger vi vægt på at de lokale projekter vi starter engagerer medlemmerne så der opnås et “personligt ejerskab”.