Generelt om Rotary

Rotary organisationen, som tæller mere end 1 million medlemmer på verdensplan, blev stiftet af Poul Harris d. 23 februar 1905 i Chicago USA. Hans grundlæggende ide var “at stifte en klub for forretningsmænd hvor man i fællesskab skulle forbedre forretningsånden mand og mand imellem”. Fra starten blev det besluttet “at medlemskab af klubben skulle begrænses til en enkelt repræsentant for hver branche”. Dette princip har været et bærende element gennem årene, således at ethvert medlem har sin egen såkaldte klassifikation. Dette ville sikre de frie diskussion medlemmerne imellem under møderne, hvor man fagligt kunne støtte hinanden og evt. etablere samarbejde. Dog er der i de senere år åbnet op for at der kan være flere medlemmer af samme klassifikation.

En Rotary Klub ledelse “roterer” en gang om året, ved afslutningen af Juni måned, så bestyrelsen sidder kun for et år ad gangen.

www.rotary.org og www.rotary.com er der rig mulighed for at studere organisation nærmere, dog ikke på dansk men engelsk. Hvis man søger på “Pandrup” vil man se et kort der viser at der mange andre klubber i nærområdet.

www.rotary.dk finder man Rotary Danmark og også her er der et væld af informationer om den danske organisation og dens Internationale tilknytning.
Her vil man finde fuld information om de øvrige kort beskrevne menupunktet på vor hjemmeside, så som det spændende Rotaract , som er Rotarys ungdoms organisation, samt det et årige udvekslings student program og Group study Exchange (GSE), som er en månedlang studierejse for unge erhvervsaktive mænd og kvinder med få års erhvervserfaring.
Disse to sidst nævnte programmer er både ind- og udgående, d.v,s. vi både udsender og modtagere deltagere.

Der er også et menupunkt omkring Blokhus Inner Wheel Klub som er stiftet i 2013. Se nærmere om denne kvindeklub i menupunktet.