Blokhus Inner Wheel Klub

En Inner Wheel Klub var oprindelig kun for kvinder der var ægtefæller/samlevere til Rotary medlemmer, men nu der er åbent for alle kvinder. Der afholdes oftest kun et månedligt møde i en Innnerwheel Klub. Se mere på www.innerwheel.dk hvor du kan søge på Blokhus og læse yderligere om denne lokale Inner Wheel Klub’s aktiviteter eller direkte via denne link http://www.blokhus.innerwheel.dk/da/forsiden