Group Study Exchange

Group Study Exchange (GSE) er et program hvor de lokale klubber i vort distrikt 1440 udsender og modtager til/fra udlandet en lille gruppe erhvervsaktive unge mennesker, med få års erhvervs erfaring, i et forløb der varer ca. en måned. Formålet er at de unge får indblik i det danske erhvervsliv og den danske kultur og når muligt med individelle besøg i virksomheder inden for deres egen eller beslægtet branche, på det der kaldes “vocational days”.  Da flere  klubber i distrikter er vært 2-3 dage, så er det et hektisk program, også med deltagelse af klub medlemmer på flere af dagene af mere turistpræget/kulturel karakter.
Om udvælgelse af udsendte GSE deltagere og rapporter om tidligere udsendte hold, se mere på nedenstående link, og klik på distrikt 1440. http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/aktiviteteridistriktet/groupstudyexchangegse/
samt http://www.fmu.dk/gse1440.htm