Rotaract for ungdommen

Rotaract klubber findes overalt i Danmark og som typisk har medlemmer i alderen 18-30år. Den nærmeste Rotoract klub er i Aalborg http://aalborgrotaract.dk/  og på linket nedenstående kan læses mere om Rotaract organisationen

http://www.rotarynyt.dk/omrotaryold/stafetten/artikel/rotary_og_rotaract_med_nyt_perspektiv/

http://www.rotarynyt.dk/omrotaryold/stafetten/artikel/rotary_og_rotaract_med_nyt_perspektiv/

https://www.rotary.org/myrotary/en/rotaract

Et særlig program hedder Ryla, som er et ledelses uddannelses program. Klik på nedenstående link for en beskrivelse.

http://www.rotarynyt.dk/programmer/uddannelsesprogrammer/ryla/